Ullevål Vaktmester & Renholdsservice AS
Co/Anders Nilsson, Bekkeliveien 10, 0375 Oslo

Tlf: 91 91 42 42 - E-post: henning@uvr.no